fbPixel
SLEDI NAM
KONTAKT

ZAVOD LEPOTE
razvoj, izobraževanje, povezovanje kozmetičark

Trnjava 49
1225 Lukovica
e. info@kozmeticnozdruzenje.si

Splošni pogoji Slovenskega kozmetičnega združenja

Kdo se lahko vključi v Slovensko kozmetično združenje?

 • vključijo se lahko vsi registrirani kozmetični saloni, saloni manikire, pedikure, nege telesa, spa, wellnessa (*)
 • cilj kozmetičnega združenja je povezovanje in enotno delovanja na trgu
 • izmenjava izkušenj, znanj z namenom napredovanja stroke
 • povezovanje z različnimi inštitucijami, ki imajo vpliv na poslovanje v kozmetiki
 • izboljšati možnost razvoja dejavnosti
 • dvigniti potencial in izboljšati možnosti poslovanja v kozmetiki
 • omogočiti zakonske informacije
 • organizirati in izvajati strokovna predavanja, delavnice, ki omogočajo dvig ravni poslovanja
 • sodelovanje z dobavitelji in proizvajalci
 • organizacija športnih in drugih aktivnosti, tudi dobrodelnih z namenom povezovanja in razvoja dejavnosti
 • organiziranje in priprava aktivnosti kot so Teden kozmetičnih salonov
 • organizirati  izlete in strokovne obiske oziroma oglede kozmetičnih sejmov

Etični kodeks:

 • člani se zavezujejo, da so pošteni, lojalni do sočlanov združenja in da jih pri svojem delu podpirajo. Zavezujejo se, da bodo gradili dobre ime združenja in vredni zaupanja.
 • člani se zavezujejo, da bodo prevzeli del odgovornosti za sodelovanje in razvoj združenja kot tudi celotne kozmetične stroke.

Sestanki:

 • enkrat na dva meseca imamo sestanke v dopoldanskem času. Točni termin objavimo v naši zaprti fb skupini, ki je namenjene izključno samo našim članom.
 • udeležba na sestanku je zelo pomembna, ker se na njih podajo predlogi in rešitve, ki se pojavljajo in so rešljivi na podlagi kompetenc članov in združenja. Združenja nima vpliva na zakonodajo, vendar lahko podamo predloge.
 • sestanke nadgradimo z izobraževalno vsebino in zanimivimi predavanji

Dolžnost članov:

 • združenje ima predsednika, ki je izvoljen
 • imamo oblikovane delovne skupine, ki so zadolžene za določeno področje ( v delovni skupini lahko sodeluje vsak član)

Administracija:

 • članarina se plača enkrat letno in velja za celo koledarsko leto
 • izstop iz združenja je potrebno podati pisno
 • članarina se podaljša avtomatično
 • ob vstopu v združenje je potrebno plačati enkratni znesek pristopnine
 • članarina je namenjena pokrivanju stroškov organizacije in dela, stroške predavanj, najem prostora, spletne strani, tehnične podpore, predstavitve v medijih, obveščanje,…
 • v okviru izobraževanj, sestankov si člani napitke plačajo sami.

Članarina velja:

 • za posamezen salon (*), to pomeni, da lahko ugodnosti koristi lastnik oziroma vodja salona (članarina se avtomatično podaljša, za prenehanje članstva je potrebno podati pisno izjavo)
 • v kolikor ima posameznik več salonov se za vsak dodaten salon in njegovo vodjo plača polovičen znesek članarine

Članarine so oproščeni:

 • kozmetičarke upokojenke

 

Share This